agenti-2020
Parent Project 2019-07-16T16:48:45+00:00

Co je Parent Project?

Parent Project (Projekt rodičů) je nezisková organizace (spolek) rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). Svalové dystrofie jsou genetická onemocnění, která se projevují jako postupné ochabování svalstva. Průběh jednotlivých forem dystrofií je různý. Nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD). Tato choroba se vyskytuje v populaci přibližně u 1 chlapce na 3000 narozených. Mírnější forma Beckerova (BMD) se vyskytuje asi u 1 chlapce z 18 000 narozených. Organizace byla založena v roce 1994 v USA a v ČR působí oficiálně od roku 2001.

Poslání organizace Parent Project:

Finanční podpora výzkumu svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace.

Kontaktní adresa:

PARENT PROJECT, z.s.
Rudé armády 59,
431 44 Droužkovice
www.parentproject.cz

Předsedkyně výkonného výboru:

Ing. Jitka Reineltová

+420 602 167 243

reineltova@parentproject.cz

Místopředseda výkonného výboru:

Ing. René Břečťan

Zdroj: PARENT PROJECT www.parentproject.cz